CHAMART - CHARLES MARTINE (Limoges, France) - ca 1952 - Present

CHAMART - CHARLES MARTINE (Limoges, France) - ca 1952 - Present

4000
Сливочник и сахарница K. Steinmann

Сливочник и сахарница. Германия. Начало XX века.

3700
Сахарница Wedgwood

Сахарница. Англия. Вторая половина XX века.

10000
Конфетница Habsburg China

Конфетница. Австрия. Начало XX века.