PLANKENHAMMER PORCELAIN FACTORY (Germany) - ca 1910 - ca 1920

PLANKENHAMMER PORCELAIN FACTORY (Germany)  - ca 1910 - ca 1920

2700
Зимний лес

Картина. Франция. Конец ΧΧ века.

6350
Зеркало Italia

Зеркало. Италия. Вторая половина XX века.